Digi valokuvakilpailu

RailHope Suomi järjestää Siipipyörän lukijoille digi-valokuvakilpailun suomalaisesta rautatiekulttuurista

 
Otos voi esittää mitä vain, minkä kuvaa-ja mieltää liittyväksi rautatieläisyyteen: esim. maisemaa yhdistettynä rataan, juniin, henkilökuntaan (lähikuvissa ih-misiltä täytyy olla lupa). Voi lähettää vain Suomessa otettuja kuvia ja kor-keintaan kolme kuvaa osallistujaa kohden.
Kilpailuaika on 1.6.–1.10.2018.
Toivomme kilpailuun tuoreita näkemyksiä. Parhaat palkitaan.
Tulokset julkistetaan Siipipyörässä ja parhaat kuvat löytyvät nettisivuiltamme www.irm.fi
Lähetä kilpailuun jpeg-kuvia, joiden lyhyen sivun pituus on vähintään 2000 pikseliä. Tiedostot nimetään siten, että tiedostonimestä voi yksilöidä kuvaajan ja teoksen (esim. ville_vimpari_veturi.jpg, jos kuvaajan nimi on Ville Vimpari ja teoksen nimi veturi).
 Liitä kuvalähetykseen nimesi, katu-osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja pu-helinnumerosi. Lisäksi kuvakohteen tiedot, elleivät tiedot näy kuvan exe-tiedostossa (paikka, aika, kameratiedot ym.)

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Siipi-pyörän lukijat tai heidän perheen-jäsenensä. Valintaraadin muodostavat Aulis Kangasniemi ja Juhani Saviniemi.
Kaikki kuvat ovat RKY:n käytettävissä Siipipyörässä ja muissa julkaisuissa. Kuvan omistaa kuvaaja.
Osallistua voi vain omilla töillä. Osallis-tujalla on oltava täydet oikeudet kilpai-luun lähettämiinsä kuviin. Kilpailun jär-jestäjällä tai yksittäisillä RKY-jäsenlehdillä ei ole tekijänoikeudellista tai muuta vastuuta julkaistuista kuvista.


Kuvien lähetysosoite on aulis.kangasniemi@pp.inet.fi   (Siipipyörässä virheellinen sähköposti)
Onnea kisaan!
Veturinkuljettaja Aulis Kangasniemi Kajaani